Dankzij onze jarenlange expertise als advocaat bieden we u een
totaalaanpak van juridische problemen in de volgende rechtsgebieden:

Gespecialiseerd in echtscheiding vereffening en verdeling met of zonder vennootschappen. Erfenissen, vereffening en verdeling.

 • Burgerlijk recht
 • Familierecht (specialisatie: echtscheidingen)
 • Erfenissen, schenkingen en testamenten
 • Echtscheiding en vennootschap(pen)
 • Notarieel recht
 • Handelsrecht en vennootschapsrecht
 • Verbintenissenrecht en aansprakelijkheidsrecht
 • Overnames en fusies (acquisitions and mergers)
 • Vereffening en verdeling
 • Incasso en schuldinvordering
 • Bijstand bij faillissement en Wet continuïteit ondernemingen
 • Strafrecht (specialisatie: financiële misdrijven en zedendelicten)
 • Verkeersrecht (specialisatie: verkeersongevallen en vluchtmisdrijf, dronkenschap, intoxicatie)
 • Vastgoedrecht (specialisatie: huur, handelshuur en eigendomsrecht)
 • Bouw- en aannemingsrecht (begeleiding van bouwpromotoren en aannemers)
 • Transportrecht (luchtvaart en over de weg), internationale geschillen met correspondenten in alle West-Europese landen en Afrika, Azië en de beide Amerika’s.
 • Intellectuele rechten
 • Bemiddeling in familiezaken en echtscheiding
 • Administratief recht

80 jaar ervaring gecombineerd in integrale juridische dienstverlening

Advocatenkantoor CRABEELS & MASSON in Oostende is een groepering van advocaten die u ondersteuning biedt in alle sectoren van het recht. Mr. Daniel Crabeels en Mr. Christian Masson bieden u samen meer dan tachtig jaar ervaring, zodat u er zeker van kunt zijn dat u alle informatie en de juiste adviezen krijgt. Want bij Crabeels & Masson staat uw belang centraal en hebt u altijd het laatste woord. Wij zijn helder, duidelijk en doelmatig bij het dienen van uw belangen en geven u altijd in verstaanbare taal terstond de bijstand waar u recht op hebt, ook in de Engelse en de Franse taal.

Juridische vragen of problemen?

Maak 7/7 een afspraak via mail of telefoon.

Vraag vrijblijvend onze voorwaarden voor de behandeling van uw zaak.